•  ++ 386 41 743 612
  •  uros.novak@cc-line.si

Skeniranje

Skeniramo tiskane predloge, diapozitive in negative na skenerju EPSON V700 PHOTO.

Maksimalna velikost originala je lahko povečani a4 format.

Z multifunkcijsko napravo pa lahko skeniramo originalne tiskane predloge do velikosti a3+
Imamo programsko opremo za prepoznavanje tiskanih tekstov iz kvalitetnih originalov.

Materiale vam lahko natisnemo ali pa shranimo na zunanje enote (CD, USB, zunanje diske....)